przejdź do treści strony

Szczecin, Program rodzina 500 plus

baner serwisu

Rodzina 500 + - Odnawianie wniosków

Od dnia 1 sierpnia 2017 r. będzie można ponownie składać wnioski o przyznanie świadczenia z programu Rodzina 500 +. Zgodnie z zapisami ustawy muszą je złożyć wszystkie osoby uprawnione.

Zgodnie z zasadami programu świadczenie przyznawane jest maksymalnie na rok. Wszystkie osoby, które będą chciały dalej je pobierać muszą od dnia 1 sierpnia 2017 r. złożyć nowe wnioski.
Podstawowe zasady programu nie zmieniają się – dalej obowiązują kryteria dochodowe i pozostałe przepisy.

Wciąż obowiązują te same wzory wniosków i sposób ich wypełnienia.

Wnioski podobnie jak w ubiegłym roku będą można złożyć na trzy sposoby:

Przez Internet

Wnioski można składać przez systemy bankowości elektronicznej (bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego czy profilu zaufanego) oraz portal Emp@tia i platformy PUE ZUS i epuap (wymagany podpis lub profil zaufany).

Osobiście w punkcie

Osoby, które będą chciały złożyć wnioski w punktach będą mogły to zrobić w trzech miejscach na terenie miasta. W sumie do dyspozycji będą 23 stanowiska :

  • Główna siedziba SCŚ – ul. Kadłubka 12, w godz. 7:30 – 16:00;
  • Filia SCŚ - ul. Kaszubska 30 – w godz. 7:30 -16:00;
  • SCŚ Prawobrzeże – ul. Rydla 39/40 – w godz. 08:00 – 16:00.

Wysłać pocztą

Wnioski można wysłać także pocztą na adres: Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Bł. W. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin.
 

2017/07/24