przejdź do treści strony

Szczecin, Program rodzina 500 plus

baner serwisu

Najczęstsze błędy we wnioskach i pytania

Minął pierwszy miesiąc realizacji rządowego programu Rodzina 500 +. Do tej pory szczecinianie złożyli kilkanaście tysięcy wniosków.

Poza pierwszymi dniami trwania programu wnioski we wszystkich punktach przyjmowane były bez kolejek. Największym zainteresowanie cieszyły się punkty przy ul. Kadłubka i ul. Rydla (Prawobrzeże). Nieco mniej osób korzystało z punktów przy ul. Śląskiej, Kaszubskiej czy al. Wojska Polskiego.

Bardzo wielu szczecinian zdecydowało się na złożenie wniosku drogą elektroniczną. Najwięcej osób korzysta z bankowości elektronicznej. Jest to najwygodniejszy sposób, ponieważ osoby korzystające z serwisów transakcyjnych nie muszą posiadać podpisu elektronicznego. Wypełniają wniosek podobnie jak przelew i kierują bezpośrednio do SCŚ. W pierwszych dniach najwięcej wniosków trafiało do Centrum tą drogą. W kolejnych tygodniach proporcje się wyrównały i obecnie połowa osób zdecydowała się na złożenie wniosku osobiście, a połowa przez Internet.

Błędy we wnioskach

Wszystkie wnioski poddawane są analizie. Osoby, które składają je osobiści od razu dostają informacje o konieczności poprawek lub dostarczeniu dodatkowych zaświadczeń. Sporo błędów pojawia się we wnioskach elektronicznych. Te osoby są wzywane do poprawienia swoich deklaracji.

Najczęstsze błędy to brak podania pełnych danych dzieci (brak lub pomyłka w numerze PESEL, powtórzenie tych numerów u dwójki dzieci), nie wpisanie pełnego składu rodziny (jeśli ktoś ubiega się o świadczenie na drugie dziecko w składzie rodziny musi wpisać również pierwsze; nie wpisanie współmałżonka lub partnera, z którym wychowujemy dzieci do składu rodziny). Wątpliwości budzą też kwestie związane z uzyskaniem lub utratą dochodu (szerzej wyjaśniamy je w sekcji pytań i odpowiedzi).

Osoby, które złożą wniosek od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 roku rodzice otrzymają pieniądze z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r. Postaramy się o to aby wszystkie te osoby otrzymały pieniądze w lipcu.

Najczęściej zadawane pytania

Czy do wniosku muszę dołączać jakieś dokumenty?

Do wniosku nie trzeba dołączać dokumentów takich jak: kopie dowodów osobistych, kopie aktów urodzenia dzieci, formularze PIT. Do wniosku wypełniamy załącznik, które są jego integralną częścią tylko w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko i jeżeli mamy dochody: nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych (np. alimenty, stypendia, wynajem nieruchomości); prowadzimy gospodarstwo rolne; rozliczamy się z urzędem skarbowym na podstawie karty podatkowej lub ryczałtu oraz dokumenty potwierdzające uzyskanie lub utratę dochodu.

Jak obliczyć dochód?

W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 roku przy ustalaniu prawa do świadczenia analizowany jest dochód z roku 2014. Prawo ustala się uwzględnieniem utraty lub uzyskania dochodu. Na przykład jeśli jeden z rodziców w 2014 roku był zatrudniony, ale obecnie stracił pracę to nastąpiła utrata dochodu. Do potwierdzenia tego faktu należy dołączyć do wniosku np. świadectwo pracy. Jeśli mama w 2014 r. przebywała na urlopie wychowawczym, ale obecnie wróciła już do pracy, nastąpiło uzyskanie dochodu, należy potwierdzić je zaświadczeniem od pracodawcy o zatrudnieniu i wysokości zarobków. Wszystkie wątpliwości w kwestiach dochodu najlepiej wyjaśnić bezpośrednio przy składaniu dokumentów, ponieważ każdy przypadek jest indywidualny. Dochód sprawdzany jest tylko w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko.

Nie mam konta w banku, jak będzie wypłacone świadczenie?

Osoby, które nie posiadają konta w banku będą mogły odebrać swoje świadczenie w kasie Banku PKO BP. W decyzji administracyjnej zostanie zawarta informacja o placówkach, w których będzie można odebrać gotówkę. Do banku należy udać się z dowodem osobistym.

Czy dzieci, które ukończyły 18. rok życia są uwzględniane w programie?

Dzieci do 25 roku życia i nadal mieszkają z rodzicami są wliczane do składu rodziny w przypadku obliczania dochodu. Natomiast nie jest na nie wypłacane świadczenie. Przykład: Rodzina z dwójką dzieci ubiega się o świadczenie. Jedno dziecko ma 10 lat, drugie 19. Świadczenie będzie wypłacone na dziecko 10-letnie jeśli rodzina nie przekroczy progu dochodowego (800 zł na osobę w rodzinie, lub 1200 zł jeśli w rodzinie wychowuje się niepełnosprawne dziecko).

2016/04/29